Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ:

"Δεν περιμένω καμία λύση από τους εκπροσώπους του συστήματος"«...Αν ξεκινήσουμε από το τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε τώρα(!), εγώ θα πω ότι μας χρειάζονται τρία πράγματα:
Πρώτον να δημιουργήσουμε θεσμούς ελέγχου, το "ἐλέγχειν" που λέγανε στην αντίστοιχη εποχή οι αρχαίοι.

Δεύτερον να δημιουργήσουμε αντίστοιχους θεσμούς ευθύνης. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βλάπτει, να προσάγεται στη δικαιοσύνη για να έχει την ανάλογη ποινή.

Και το τρίτο είναι το "ἄρχειν"!
"Ευθύνη", "ἐλέγχειν", "ἄρχειν", είναι οι τρεις λέξεις που αποδίδονται οι εξής πραγματικές συνθήκες που αλλάζουν το πολιτικό σύστημα:
H κοινωνία παρεμβαίνει μέσα από ένα ανέξοδο σύστημα που είναι ο δημοσκοπικός Δήμος είτε με τη μορφή των ερωτημάτων είτε και με τη μορφή της on line λειτουργίας, δηλαδή της ζωντανής και διατυπώνει τη βούλησή της με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρωθεί κάπου. Αυτό συνδυάζεται με θεσμούς που έχουν να κάνουν με το πώς ζητάμε ευθύνες από τους πολιτικούς για την πολιτική τους, δηλαδή εάν είναι συμβατή με το συμφέρον και τη βούληση της κοινωνίας, και το πώς ελέγχουμε. Δεν είναι νοητό παραδείγματος χάρη ο πολιτικός να μην υπόκειται στη Δικαιοσύνη ότι κι να κάνει. Δεν είναι νοητό η ίδια η Βουλή να αντικαθιστά τη Δικαιοσύνη. ..Προσωπικά πιστεύω ότι ούτε και η Δικαιοσύνη, επειδή στο στάδιο που βρίσκεται είναι απόλυτα εξαρτημένη, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα σώμα απονομής της δικαιοσύνης, για τα πολιτικά αδικήματα! Αυτό θα αποτελείται από δικαστικούς με αρμοδιότητα και αντίστοιχους πολίτες που θα έχουν την καταλληλότητα για να παίξουν αυτό το ρόλο. Κι αυτό το σώμα θα αποφασίζει εάν η πολιτική λειτουργία είναι συμβατή ή όχι. Να μην παραβιάζεται η αρχή της γενικής ισότητας, η οποία είναι και θεμελιώδης αρχή οποιουδήποτε πολιτεύματος!...».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
Απομαγνητοφώνηση αποσπάσματος, Ελένη Ξένου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου